Współpraca

Idea Żyrardowskiego Klubu Biznesu zrodziła się z potrzeby wypełnienia znaczącej luki, w mechanizmie dialogu i współpracy pomiędzy środowiskiem lokalnego biznesu z jednej strony, a władzami samorządowymi i społeczeństwem miasta z drugiej strony . Dla skutecznej realizacji naszych zamierzeń, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, chętnych i aktywnych członków lokalnej społeczności do współpracy na zasadach partnerskich z Żyrardowskim Klubem Biznesu