AKTUALNOŚCI

Śniadanie z Urzędem Skarbowym w Żyrardowie

W czwartek 14 kwietnia w restauracji Szpularnia odbyło się drugie w tym roku śniadanie biznesowe Żyrardowskiego Klubu Biznesu. Tym razem tematem spotkania była prezentacja przygotowana przez Urząd Skarbowy w Żyrardowie, dotycząca zwolnień i ulg podatkowych.

SZCZEGÓŁY
Spotkanie z Mercedesem

W środę 27 stycznia w restauracji Szpularnia odbyło się pierwsze w tym roku śniadanie biznesowe Żyrardowskiego Klubu Biznesu. Tematem spotkania była prezentacja oferty produktowej oraz rozwiązań finansowych firmy Mercedes – Benz Warszawa, która to firma była sponsorem śniadania. W środę 27 stycznia w restauracji Szpularnia odbyło się pierwsze w tym roku śniadanie.

SZCZEGÓŁY
CZŁONKOWIE

Żyrardowski Klub Biznesu ma formułę otwartą, którego członkiem może zostać każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą na terenie Żyrardowa lub powiatu żyrardowskiego, a dla kogo cele i idee stowarzyszenia są tożsame z jego własnymi poglądami.

SZCZEGÓŁY

ŻYRARDÓW

Żyrardów to 40 tysięczne miasto leżące u styku dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego, formalnie znajdujące się w granicach administracyjnych Mazowsza. Żyrardów to jeszcze „młode” miasto, bo prawa miejskie uzyskał dopiero w 1916 roku,

SZCZEGÓŁY

WSPÓLPRACA

Idea Żyrardowskiego Klubu Biznesu zrodziła się z potrzeby wypełnienia znaczącej luki, w mechanizmie dialogu i współpracy pomiędzy środowiskiem lokalnego biznesu z jednej strony, a władzami samorządowymi i społeczeństwem miasta z drugiej strony .

SZCZEGÓŁY

KONTAKT

Żyrardowski Klubem Biznesu, z siedzibą w Żyrardowie,

ul. 1 maja 17, lok. 9
nr KRS 0000575622,

NIP 8381849089, REGON: 362519262

SZCZEGÓŁY

ŻYRADOWSKI KLUB BIZNESU

Żyrardowski Klub Biznesu jest platformą wymiany myśli, integracji, inspiracji, kreatywności, poszerzenia perspektyw biznesowych, społecznych i osobistych jego członków w imię dobrze pojętego interesu żyrardowian teraz i w przyszłości.Działalność naszego stowarzyszenia ma sprzyjać pracy jego członków, ale i wyraźnie przekładać się na dobrobyt i samopoczucie mieszkańców Żyrardowa.

Nie znamy się na wszystkim, nie rozwiązujemy wszystkich bolączek świata, jednak codziennie spierając się z rzeczywistością, niejednokrotnie udało nam się osiągnąć więcej niż przeciętni. Chcemy tę wiedzę i zmysł przekazywać i wykorzystywać w naszym mieście i dla naszego miasta.

Żyrardów powstał jako osada fabryczna. Przedsiębiorcy rozwinęli zakłady, dali szansę prowadzić inne interesy, rozwijać inicjatywę, zdobywać pracę, doświadczenie, możliwości. Dzisiejsi przedsiębiorcy mają szansę brać czynny udział w życiu tego miasta. Żyrardowski Klub Biznesu chce dążyć właśnie tą drogą.