Żyrardów

Żyrardów to 40 tysięczne miasto leżące u styku dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego, formalnie znajdujące się w granicach administracyjnych Mazowsza. Żyrardów to jeszcze „młode” miasto, bo prawa miejskie uzyskał dopiero w 1916 roku, ale dynamiczne, ponieważ stał się miastem zaledwie w 86 lat od swoich narodzin. Dla rodowitych żyrardowian to miejsce jedynych w swoim rodzaju wspomnień z czasów przemysłowej świetności, kiedy tętniło robotniczym życiem. Miasto zrodzone z przedsiębiorczości, a z lnu słynące. Krajobraz miasta to zabudowa fabryczna typowa dla miast przemysłowych z połowy XIX i początku XX wieku. Żyrardowska osada fabryczna jest obecnie jedynym w Europie, zachowanym w całości, zespołem urbanistycznym miasta przemysłowego z tego okresu, od 2012 roku uznana za Pomnik Historii.